اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان

ستاد اعتکاف شهر کرمان
اعتکاف عاشقان را به طواف حریم الهی میبرد
سه شنبه - 16 آذر 1400

«کمک به اعتکاف»

لطفا مبلغ مورد نظر خود را وارد نموده و سپس پرداخت خود را تکمیل کنید.