اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان

ستاد اعتکاف شهر کرمان
اعتکاف عاشقان را به طواف حریم الهی میبرد
دوشنبه - 29 شهریور 1400

«کمک به اعتکاف»

لطفا مبلغ مورد نظر خود را وارد نموده و سپس پرداخت خود را تکمیل کنید.